Sande utbetrar uteområde ved oppvekstsenter

Sande kommune har sett av ein halv million kroner i årets budsjett til utbetring av uteområde ved oppvekstsentera.

Gjerdsvika: Barnehagen skal få oppgradert uteområde, gjennom eit nærmiljøtiltak.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Tilrådinga frå teknisk eining er å bruke pengane slik: Gjerdsvika oppvekstsenter 200.000 kr, Gursken skule 100.000 kr, Larsnes skule 100.000 kr og Kvamsøy barnehage 100.000 kr.