Molo og kai verdsett til 5,2 mill. kroner

Sandebukta fiskerihamn er taksert og oppsett med ein teknisk verdi på 5,2 millionar kroner.

Sandebukta fiskerihamn 

Nyhende

Kystverket har starta opp igjen avhendingsprosessen for Sandebukta fiskerihamn, som på grunn av manglande næringsaktivitet er ei av mange statlege fiskerihamner i Norge som skal avhendast.