Ikkje nøgd med ny museumsavtale

Herøy kystmuseum kan vere på veg ut av samarbeidet med Sunnmøre museum.

Tor Sindre Steinsvik 

Nyhende

Herøy kystmuseum er eitt av tolv museum på Sunnmøre som er samla under same paraply. No pågår det ein prosess med å legge to nye museum i Ålesund inn under den same paraplyen. Det gir endringar som kan føre til at Herøy kystmuseum melder seg ut av organisasjonen.