Slik vil rådmannen fordele asfalt-pengane

To millionar kroner skal nyttast til reasfaltering av kommunevegane i Herøy. Her kan du sjå rådmannen si tilråding til prioriteringsliste.

LAP­PE­TEP­PE: Det er man­ge ve­gar som treng as­falt. No skal MTU gje­re sine pri­o­ri­te­rin­gar. (Illustrasjonsfoto)   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

No har anlegg og driftsavdelinga køyrt ei runde rundt på kommunale vegar, og levert inn sine vurderingar av vegane.