Kopperstad fekk blomar og ros for innsatsen

Olaus-Jon Kopperstad har hatt sitt siste kommunestyremøte som rådmann i Herøy kommune.

TRU­FAST SLI­TAR: Ord­fø­rar Bjørn Prytz over­rek­te blo­mar og god­ord i an­led­ning råd­mann Ola­us-Jon Kop­per­stad sitt sis­te kom­mu­ne­sty­re­mø­te. Ord­fø­ra­ren nyt­ta mel­lom anna hø­vet til å rose Kop­per­stad sin inn­sats for lo­kal­sam­fun­net.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Men du har kome igjen så mange gangar – så ein skal aldri seie aldri, innleia ordførar Bjørn Prytz i sin hyllest.