Kan bli slutt på gratis levering

Det kan bli slutt på gratis levering av grein- og hageavfall i SSR.

Greinmottak SSR 

Nyhende

Medan det i dag er gratis å levere grein- og hageavfall til SSR sine miljøstasjonar, vurderer selskapet no å begynne å ta seg betalt for denne tenesta. Ei anna aktuell endring er å inkludere grovavfall i avfallsgebyret.