Tidleg hjortefelling på Rosskar

Bonden på Rosskar får løyve til skadefelling av hjort.

Bei­te­ska­de: Her på Ros­skar gjer hjor­ten så stor bei­te­ska­de at kom­mu­nen har gitt løy­ve til ska­de­fel­ling av to buk­kar. Dyra må vere fel­te in­nan ut­gan­gen av juni.   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Hjorten si beiting går hardt ut over avlinga på Rosskar. No får bonde Jon Arne Rødskar løyve til å skyte inntil to hjortebukkar. Løyvet er gitt av kommunen etter at Rødskar har dokumentert vesentleg avlingsskade for mjølkeprodusenten sin eigen gard og på nabogarden.