Nedbøren redda jonsokfeiringa i år, men det kan bli færre bål i framtida

Denne jonsokkvelden kan bli den siste der privatpersonar i Herøy kan få løyve til bålbrenning.

Klart for jonsok: På skjeret/holmen Kroppen sør for Vikane på Larsnes har dyktige ungdomar laga klart eit svært jonsokbål, meir som eit Slinningsbålet light.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Vi kjem innan kort tid til å utarbeide ei lokal forskrift, og det er nærliggande å tru at endar opp med å krevje at berre foreiningar, grendelag og liknande kan søkje og stå som ansvarlege søkjarar i framtida.