Vedtok oppstart av UFO:

– Skal vere eit lågterskeltilbod

Ungdomsfritidsordninga UFO startar opp ved Herøy kulturhus i september. Kommunestyret vil inkludere ungdomane i utforminga.

I DI­A­LOG MED UNG­DO­MEN: Her­øy kom­mu­ne­sty­re har hatt stort fo­kus på ung­do­men når det kjem til UFO-saka.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Dette tiltaket vil vere med på å spleise ungdomen frå indre og ytre.