Kommunestyret låser dei nye blokkene på Kleivaneset til kote 2,7:

– Alle skal ha utsikt

Alt er tilrettelagt for vidare utbygging på Kleivaneset etter torsdagens vedtak i kommunestyret. Men det blir gjort grep for å unngå at eksisterande bebuarar mistar all utsikt.

TRUR PÅ GOD LØY­SING: Her­øy-po­li­ti­ka­ra­ne har trua på pro­sjek­tet på Klei­va­ne­set. Her frå tors­da­gens møte på Her­øy kul­tur­hus.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Eit samrøystes kommunestyre har nemleg gjort ei endring i forhold til vedtaket som formannskapet gjekk nyleg gjekk inn for. Endringa er enkelt og greitt at innslaget (lågaste punkt) på blokkene skal vere plassert på kotehøgde 2,7 meter.