Fylket vil gjerne bestemme, men:

Vil ikkje vere med å betale

Ei analyse av dagens og framtidas trafikksituasjon må utarbeidast før kryssløysing mellom Igesundvegen og Huldalsvegen i Fosnavåg blir valt.

Analyse: Fylkeskommunen vil ha analysert trafikksituasjonen før val av kryssløysing i Huldalen blir gjort.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Kva løysing som er best er vanskeleg å seie på noverande tidspunkt då det ikkje er kjent kor mykje utbygging/fortetting som vil bli i områet, skriv plansamordnar Johnny Loen i Møre og Romsdal fylkeskomune si fråsegn til reguleringsplanen for krysset.