To infrastrukturtiltak i èin smekk på Larsnes

Sande kommune er i sving med eit prosjekt som gir dobbel gevinst.

Blir betre trafikale forhold: Sjølv om prosjektet i utgangspunktet handlar om å skifte ut fleire eldre vass- og kloakkleidningar, er det for publikum mest synleg at det kjem ein gangveg opp til Sandetun. 

Nyhende

Vegen fram til institusjonen på Larsnes har blitt meir og meir trafikkert med åra. Det har i sin tur gått ut over trafikktryggleiken på ein smal veg som heller ikkje har hatt gangveg.