Fylkeskommunen:

Opnar for alternativ bruk av ferjekaipengane

Utbyggingsutvalet i fylket trassar administrasjonen og legg fram nye tankar om korleis ein skal løyse utfordringane med ferjekaiene til Larsnes-sambandet.

Blir det ny ferjestad? Utbyggingsutvalet ber administrasjonen om å vurdere ei flytting av anløpsstaden på Larsnes. Det er aktuelt med eit område vest for rådhuset.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Billegare ferjekaier med ny teknologi. Mogleg ny ferjekaiplassering på Larsnes. «Overskotet» skal inn i Sande Fastlandssamband (SaFast).