Fekk millionbeløp i erstatning etter byggje-mareritt

Eit ungt par frå Herøy er i Søre Sunnmøre tingrett tilkjende 1.362.000 kroner i erstatning frå ein tidlegare sjef for eit konkursråka byggjefirma. Dessutan får paret dekt 313.000 kroner i sakskostnader.

Felt for gamle synder: Sjølv om byggjefirmaet gjekk konkurs, vart den tidlegare daglege leiaren dømd for sitt styreansvar, og for gjentekne store feil og manglar under eit byggjeprosjekt i Herøy.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Dermed vann saksøkarane fram heilt i tråd med sitt påstandsgrunnlag.