Alternativ valt for Nerlandsøybrua

Ei endeleg bruløysing er no valt for Nerlandsøybrua.

Nerlandsøybrua: Denne skal bli erstatta, og no er endeleg bruløysing valt.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Fylkeskommunen gjekk tysdag inn for at Nerlandsøybrua vidare skal jobbast fram med 7 prosent stigning og vegklasse Hø1. Dette skal gi redusert behov for fyllingar på begge sider av brua, samt enklare kryssløysing på Nerlandsøya og Igesund.