Fleire etterlyser svar frå Herøy kommune

Både Tine Storøy og Kjell Runde spurde om kommunen sin evne til å svare på førespurnader.

Herøy rådhus: Det er slett ik­kje alle som er for­nøg­de med svar­tida til gjen­gen her. 

Nyhende

– Eg kjenner til at det er ein aktør på Mjølstaneset som sendte ein søknad før jul men enno ikkje har fått svar, sa Høgre-politikar Storøy.