Positive til å busette barnefamilie frå Morialeiren

Herøy kommune har kapasitet til å ta i mot barnefamilie på inntil sju personar.

KLART FLEIR­TAL: Det var eit klart fleir­tal i for­mann­ska­pet som slut­ta seg til råd­man­nen si til­rå­ding om å opne for at Her­øy kom­mu­ne kan ta i mot ei bar­ne­fa­mi­lie på inntil sju frå den fryk­ta Morialeiren. Karl-Os­kar Sævik var der­imot heilt uei­nig, og åt­va­ra mot kon­se­kven­sa­ne.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Eg meiner også at vi skal ta i mot desse. Alle etatar har vore positive, sa Gunn-Lise Voldsund (Sp) eit stykke ut i formannskapet sin diskusjon.