Førebur storprosjekt med ferjekaiene på rute 01

Fylkeskommunedirektøren innstiller på at ferjekaiene på Larsnes-sambandet skal byggast ut som betongkaier. Prisen er 170 mill. kr.

Larsnes ferjekai: Ei av fire ferjekaier på rute 01 som treng store utbetringar med kaiene. Tilstanden på Larsnes og Voksa er vistsnok mest presserande.  Foto: Arkiv / Endre Vorren

Nyhende

Fylkeskommunedirektøren innstiller på at ferjekaiene på Larsnes-sambandet skal byggast ut som betongkaier. Prisen er 170 mill. kr.