Konkurransehundane

I den­ne hun­de­spor­ten har du ik­kje lov å seie nei, snak­ke ne­ga­tivt el­ler dra i ban­det til hun­den. Li­ke­vel er den­ne gjen­gen både ly­di­ga­re og dyk­ti­ga­re enn fa­mi­lie­hun­dar flest. Dei beint fram els­kar å tre­ne!

Gode ven­ner: Frå venst­re: Lene So­lemsaunet med Sienna (2), Siv Jensen med Nea (4) og Syn­nø­ve Kal­le­klev med Vin­ter (3) og Ylva (snart 5).  Foto: Josefine Spiro

Nyhende