Frå hobby til draumejobb

– Er du klar til å hoppe, spurde gründeren. –Ja, svara Frank Lied.

Frank Lied: 60-år­in­gen frå Fos­na­våg har job­ba på L- H. Lied i Fos­na­våg nes­ten heilt sidan barn­dom­men. No har han skif­ta bei­te og blitt me­ka­ni­kar hos RS Systems på Mjøl­sta­ne­set. Han kun­ne ik­kje ha vore meir for­nøgd med det nye yr­kes­va­let, for­sik­rar han.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende

Mekanikar. Det er ikkje først og fremst det folk flest tenkjer på når dei ser føre seg den smilande, mørkhåra mannen frå «kiosken på hjørnet» i Fosnavåg. Like fullt er det nettopp det Frank Lied (60) no jobbar som – og det på eit nokså avansert nivå. Han har ikkje ein gong relevant utdanning (Med mindre ein reknar med sjølvskuleringa han i alle år har drive med på fritida då så klart). Ja, for Frank er faktisk sjølvlært.