Prøvar ut sommar-SFO på Larsnes

Helse- og sosialutvalet har vedteke å innføre sommar-SFO to veker i år.

Larsnes skule: Skal teste ut sommar-SFO i Sande to veker i august. Foto: Bjørnar Sævik 

Nyhende

Prøveordninga skal føregå i to veker på Larsnes skule, frå 3. til 14. august, før oppstart av det ordinære skuleåret.