Samrøystes inn for nytt utval i Herøy: Dette blir deira oppgåve

Eit eige utval får i oppgåve å finne løysingane som sikrar meir effektiv helse og omsorgsdrift i Herøy.

KARL-OSKAR SÆVIK: Frp-leiaren fekk full støtte for sine forslag til grep innanfor helse og omsorgssektoren.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Det vart klart etter at kommunestyret gjekk samrøystes inn for Karl-Oskar Sævik (Frp) sin interpellasjon.