Herøy Janitsjar har kjempa for scenepark i 30 år

– Håper dei tek til fornuft

Ikkje berre vil sceneparken vere økonomisk positiv for lokalt musikkliv. Han vil også gje ringverknadar både til handelsstanden, kulturlivet og kommunen generelt.

Scene­par­ken: Her­øy Ja­nit­sjar had­de ein vik­tig fin­ger med i spe­ler då ar­ki­tek­ta­ne teik­na sce­na inn i Sol­par­ken. – Vi får ald­ri ein slik sjan­se igjen, sei­er An­dre­as Kval­sund, som er ein av dei som star­ta vak­sen­korp­set i 1992.  Foto: Arkiv

Nyhende

Det meiner styret i Herøy Janitsjar, som har jobba for å få til ein scenepark i Fosnavåg sentrum heilt sidan byrjinga av 90-talet. Ja, i Bergshorn også – på 80-talet.