Sunnmørsbadet slit etter korona-krisa:

Får ikkje ei krone i støtte

– Vi kan ikkje halde på stort lenger slik situasjonen er i dag.

Hek­tisk helg: Dag­leg leiar Karl Pet­ter Sor­te­haug ved Sunn­mørs­ba­det har brukt sto­re de­lar av hel­ga på å job­be opp mot sta­ten for å fin­ne ei løy­sing på prob­le­met med den mang­lan­de kon­tant­støt­ta.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Vi får ikkje éi krone, verken frå kommunen, fylket eller staten.

Karl Petter Sortehaug
Nyhende

Det seier dagleg leiar ved Sunnmørsbadet, Karl Petter Sortehaug, til Vestlandsnytt.