Høgre er usikre om reglar for fritt skuleval

Formannskapet gjekk samrøystes inn for å vedta reglar for fritt skuleval i Sande, men Høgre signaliserte samstundes at dei kan kome til å stemme annleis i kommunestyret.

Anne-Mar­te Bei­tveit: Bei­tveit og Høg­re-po­li­ti­ka­ra­ne i for­mann­ska­pet vars­la att dei kan kome til å stem­me imot reg­la­ne for fritt sku­le­val i Sande.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

– Vi ser ikkje heilt kva som er forskjellen med eller utan desse reglane. Slik vi ser det, er dette det same som at vi held fram frå før. Er det då noko poeng å vedta det? Vi i Høgre har elles argumentert mot fritt skuleval i dei tidlegare voteringane.