Herøy og Sande med på samarbeid om legevaktbil

Eit pilotprosjekt med eigen køyrelege til å handtere sjukebesøk og smittetilfelle i samband med koronaviruset er på trappene. Herøy og Sande deltek saman med Volda og Ørsta.

RUNA BAK­KE: Av­de­lings­lei­a­ren for barn, fa­mi­lie og hel­se i Her­øy mei­ner ein kan haus­te nyt­ti­ge er­fa­rin­gar av eit slikt sa­mar­beid.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Prosjektet er i første omgang planlagt frå 1. juni til 31. desember. Bakgrunnen for prosjektet er at kriseleiinga i Herøy i midten av april bestemte at det av smittevernomsyn kan leasast bil til legevakta for Herøy og Sande.