Tingretten og jordskifteretten berga

Regjeringa får ikkje fleirtalet i Stortinget med på forslaget om å redusere talet på rettskrinsar.

BER­GA: Fleir­ta­let på Stor­tin­get går imot re­gje­rin­ga og ber­gar Søre Sunn­mø­re ting­rett som sjølv­sten­dig dom­stol.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Dermed er både tingretten i Volda og jordskifteretten i Ørsta berga, og det vil få mykje å seie både for næringslivet og folk flest på Søre Sunnmøre.