Herøy kommune fryktar økonomisk storsmell:

– No brenn det. Vi må sjå på alt!

Formannskapspolitikarane verka nesten tekne av alvoret då økonomien kom opp på tysdagens møte. Helse og omsorg-sektoren åleine styrer mot eit overforbruk på 20 mill.

BEKYM­RA: Her­øy for­mann­skap, som på grunn av heis­si­tua­sjo­nen av­vik­la mø­tet i Her­øy Fri­kyr­kje, er urolege for den øko­no­mis­ke ut­vik­lin­ga i kom­mu­ne­drif­ta. Dei vil no køy­re flei­re pro­ses­sar med mål om å få spe­si­elt hel­se og om­sorgs­sek­to­ren på rett kurs.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Det er alvorlege signal som kjem i denne saka; at vi kan få eit meirforbruk på 21 til 25 millionar kroner.