Tillitsvald sikta for grovt underslag

Ein profilert tillitsvald frå Ytre Søre Sunnmøre er sikta for grovt underslag.

Søre Sunnmøre Tingrett: Rettssaka skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i juni, som såkalla tilståingssak.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

I siktinga frå Politimeisteren i Møre og Romsdal heiter det at mannen er mistenkt for brot på straffelova sin paragraf 325, jf. paragraf 324.