Breiband:

Sande mellom dei beste i fylket

Det blir heilt feil når fylkeskommunen peikar på Sande som ein av dei dårlegaste kommunane på breibanddekning.

Brei­band: Det­te opp­da­ter­te dek­nings­kar­tet frå Nkom vi­ser at Sande har ei brei­band­dek­ning på over 95 pro­sent. Dei svar­te kvad­ra­ta vi­ser hus­stan­dar med over 100 Mbit/s, medan dei rau­de er un­der 100 Mbit/s. Som ein ser, er Skre­de­stran­da det rau­das­te om­rå­det.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

– Sande var tidleg ute, og det er få kommunar som er komne like langt som Sande med breiband, seier adm.dir. Ivar Driveklepp i Tussa IKT.