Ikkje pengar å avstå til næringsfondet

Herøy næringsforum har ikkje RDA-midlar å avstå til kommunen sitt næringsfond.

Takkar nei: RDA-kroner kan ikkje nyttast til næringsforumet, varslar Herøy Næringsforum.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Attståande midlar skal gå til større tiltak som vil gagne Herøy-samfunnet som heiltheit både for innbyggarar og besøkande. Mindre beløp til enkeltbedrifter vil ikkje kome inn under slike tiltak.