Manglande interesse frå kommunen overraskar

Bergsøy fotball held fast på at leige av klubbhuset vil vere eit godt alternativ til brakkeløysing ved Bergsøy skule (Borga).

OVERRASKA: Lars Conradi Andersen er overraska over kommunen si manglande interesse for leige av klubbhuset til skulebruk.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Vi meiner klubbhuset som mellombels lokale for Borga er ein så samfunnsnyttig god ide at det vil vere veldig synd om den blir forkasta utan at det er gjort eit skikkeleg grunnarbeid. Det skriv styreleiar Lars Conradi Andersen i ei presisering til kommunen av kva Bergsøy fotball sitt tilbod eigentleg går ut på.