Held fast på vesentleg kommunal medfinansiering

Fylkeskommunen meiner det vil vere naturleg at Herøy kommune bidreg med ei vesentleg medfinansiering av ny bru.

NER­LANDS­ØY­BRUA: Fyl­kes­kom­mu­nen er i ferd med å teik­ne opp mog­leg­heits­rom­met.  Foto: Arkiv

Nyhende

– Vi meiner at prosjektet i så stor grad er i kommunen si interesse, at det ikkje er unaturleg å vere med på ei vesentleg finansiering, skriv Fylkeskommunen i eit brev til kommunen.