Bergsøy IL tek aktivitetsfritidsordninga si eitt steg vidare:

– Må gi barn og unge eit allsidig innblikk

Denne veka kom Bergsøy IL i gang igjen med si aktivitetsfritidsordning (AFO) etter eit opphald i koronatida. No kunngjer dei samstundes at eit samla idrettslag ønskjer å styrke satsinga.

Står Samla: Bergsøy IL ser no nærmare på korleis ein skal klare å gjere AFO-satsinga endå meir allsidig. Denne trioen meiner det vil gagne både barna og breidda i klubben. Frå venstre ser vi Pål Ove Husøy, Konstanse Torgersen Nærø og Roar Aasen.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

– Vi vil skape ein sterkare integritet og gjere tilbodet endå meir variert.