LEIAR:

897 menneske

Siste tala frå NAV syner at til saman 897 personar i Herøy og Sande for tida er heilt eller delvis arbeidsledige.

NAV:   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Det svarar til rundt 15 prosent av arbeidsstyrken i dei to kommunane. Talet syner til fulle kva effekt Covid-19, eller korona som viruset blir kalla, har på næringslivet.