Bogne Breseri og Catering er konkurs:

- Krisa kom på eit veldig uhøveleg tidspunkt

I mars skulle Hallbjørn og Marianne Tømmerbakk starte opp igjen med nytt konsept. Så kom korona-viruset og sette ein stoppar for alt.

Hallbjørn og Marianne Tømmerbakk  Foto: Josefine Spiro (arkiv)

Nyhende

– Vi skjøna at vi kunne klare å halde stengd ei stund, men ettersom at alle bestillingar av bryllaup og andre store selskap i mai, juni og juli er kansellere eller utsette, har vi ikkje drivverdig grunnlag framover.