Får orientering om Borga og ny kai på dagens formannskapsmøte

Det blir orienteringar om fleire viktige Herøy-saker under dagens formannskapsmøte.

MÅ BYGGE NO: Tine Stor­øy (H) er klar på at det has­tar med ny sku­le på Bergs­øya. 

Nyhende

Ordførar Bjørn Prytz (Ap) valde å svare relativt kort på spørsmåla frå Tine Storøy og Høgre under siste kommunestyremøte. I staden legg han opp til lengre orienteringar under tysdagens møte i formannskapet.