Samrøystes nei til Ulstein-samarbeid:

– Vi treng strategiar for samarbeid

Det blir ikkje interkommunalt samarbeid mellom Herøy og Ulstein om landmåling og GIS-tenester.

KUL­TUR­HU­SET: Tors­da­gens kom­mu­ne­sty­re­mø­te vart av­vik­la på Her­øy kul­tur­hus. Her ser vi «leiar­bor­det» med råd­mann, ord­fø­rar og va­ra­ord­fø­rar, som van­leg vendt mot res­ten av kom­mu­ne­sty­ret.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Sist Herøy kommunestyre behandla forslaget om felles kontor for landmåling og GIS i Ulsteinvik vart saka utsett etter ein lang debatt med delte meiningar. Ap og KrF sine representantar ivra då for å seie ja til samarbeidet, medan resten var skeptiske til å gje frå seg slike kompetansearbeidsplassar.