Koronastøtte til lokale bedrifter

Nitten bedrifter i Herøy og to i Sande har så langt fått statleg koronastøtte.

Mest støtte: I Herøy er det Ulmatec Skipsservice som har fått mest støtte med 161.000 kroner. 

Nyhende

Sidan 18. april har bedrifter med stort inntektsbortfall hatt høve til å søkje Skatteetaten om økonomisk støtte. Nitten bedrifter i Herøy har til no nytta seg av støtteordninga og fått utbetalt til saman i overkant av 440.000 kroner.