Folksamt i Lundeura tysdag

– Eg vart litt overraska

– Det verka som at folk hadde gløymt igjen korona-frykta nede.

Folk­samt: Man­ge tok tu­ren til Lundeura på Runde for å spei­de et­ter fugl i fin­vê­ret tys­dag kveld. – Eg vart litt over­ras­ka då vi såg kor mykje folk der var, sei­er fo­to­graf Kris­tof­fer Nærø Yt­ter­land. Sjølv val­de han å hal­de av­stand ved å ik­kje gå ned til kan­ten. Foto: Kris­tof­fer Nærø Yt­ter­land 

Viss det utviklar seg til å bli veldig store samlingar, må vi sjå på om vi skal gjere konkrete vedtak for Lundeura.

Bjørn Martin Aasen
Nyhende

Det seier Kristoffer Nærø Ytterland som, i likskap med mange andre, nytta det fantastiske solskinet tysdag til å gå på Rundefjellet. Han og døtrene hans møtte nokre få andre på veg opp og ved Runde fyr, og dei var alle flinke til å halde avstand. Men så kom dei over kanten ved brua til Lundeura ...