Går inn for éin million til næringsfondet

Herøy formannskap vil løyve éin million kroner til det kommunale næringsfondet.

TINE STOR­ØY: Tok ini­ti­a­tiv til å auke løy­vin­ga yt­ter­le­ga­re. Ho mei­ner ein må tore å sat­se. 

Nyhende

Det var utelukkande positive kommentarar då formannskapet diskuterte rådmann Olaus-Jon Kopperstad sitt forslag om å bruke 300.000 kroner av kommunen sitt disposisjonsfond til å støtte det kommunale næringsfondet. Faktisk vil dei løyve endå meir.