– Vi må bygge nye Bergsøy skule no!

Politikarane som har vore på synfaring på Borga er ikkje i tvil, det hastar å få på plass ei erstatning for Borga.

BOR­GA: Like før pås­ke vart to eta­sjar steng­de av. Det har ført til at ein ik­kje kan nyt­te tre klas­se­rom og eit mu­sikk­rom. No har to av dei po­li­tis­ke ut­va­la vore på syn­fa­ring ved sku­len, og beg­ge konk­lu­de­rer med at det has­tar å få på plass ei ers­tat­ning. Foto: Herøy kommune 

Nyhende

Like før påske gjorde kommuneoverlege Kristian Gottliebsen vedtak om å stenge to etasjar ved Bergsøy skule avd. Borga. Årsaka var store problem med inneklimaet.