Byggjer parkeringsplass på Larsnes

Planane for etablering av fleire parkeringsplassar i nærleiken av Sandetun er no klare for politisk sluttbehandling.

Nord for Elverom: Dette området skal gje 26 nye parkeringsplassar.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Kommunen har kjøpt grunn og er klar til å byggje ny parkeringsplass på nordsida av Elverom omsorgsbustadar.