Rosenlund Hamn kan få innskrenka skjenkeløyvet:

– Får store følgjer for oss

Rosenlund Hamn kan få ein vesentleg reduksjon i skjenketidene før dei har teke i bruk sitt nye skjenkeløyve.

Rosenlund: Dagleg leiar Anja Halsebakk, her saman med Marcel Bolzli, reagerer på at kommunen legg opp til ein til dels tøff reduksjon i skjenketidene. Arkivfoto / Endre Vorren 

Nyhende

– Dette kom overraskande. Vi er den einaste med alminneleg skjenkeløyve i Sande, og har heller ikkje fått noko direkte informasjon om saka.