27. april opnar salongane igjen

Slik førebur bransjen seg

Strenge smitteverntiltak blir innførte når frisør- og velværebedrifter opnar igjen måndag 27. april. – Vi i styret til NFVB har vore med å lage rettleiaren, seier Perly Kopperstad i Herøy.

Eit lite knip­pe av med­le­me­ne i Søre Sunn­mø­re fri­sør­laug (på grunn av ret­nings­lin­je­ne for smit­te­vern, kun­ne vi ik­kje sam­le flei­re på bil­det). Frå venst­re: Rei­dun Frøy­stad Støy­len (Fri­sør­lof­tet), Tan­ja Ørnahauk So­lem (Saxett), Per­ly Kop­per­stad (Perlys Fri­sør), Wigny Aina Vike (SAW Stu­dio) og Jan­nic­ke Ved­vik (Jannickes Fri­sør).   Foto: Josefine Spiro

Nyhende

Telefonen har vore ein hyppig brukt gjenstand mellom dei som driv frisørsalong for tida. Leiar Perly Kopperstad i Søre Sunnmøre frisørlaug snakkar på vegner av alle medlemene når ho seier: