Ordførar Prytz: – No må vi alle handle lokalt!

Ordføraren oppmodar folk om å støtte opp om dei lokale butikkane.

BJØRN PRYTZ: Ord­fø­ra­ren ber folk om å ten­ke lo­kalt når ein skal ut på handel.  Foto: Arkiv/Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Framover skal vi framleis ha fokus på god handhygiene, og det å halde avstand. Men vi skal også støtte alle butikkane i kommunen ved å gjere handelen vår lokalt, seier ein tydeleg engasjert ordførar Bjørn Prytz tydeleg til Vestlandsnytt.