Dette er Sande si liste over sysselsettingstiltak

Sande kommune kan presentere ei lang liste over moglege sysselsettingstiltak som er aktuelle i kjølvatnet av koronakrisa.

Skulekrysset: Eitt av fleire prosjekt som Sande kommune peikarpå som aktuelle for ein lokal tiltakspakke. 

Nyhende

«Aktuelle tiltak for stimulering av lokal aktivitet innan næringslivet» heiter det i eit skriv Sande kommune har utarbeidd.