Sceneparken vil koste kommunen 6,13 mill. kroner

For Herøy kommune vil kostnadane med Sceneparken bli ein god del lågare enn det som nyleg kom fram i Vestlandsnytt.

Sceneparken: Det er namnet på denne nyvinninga. 

Nyhende

Slik er i alle tilfelle planen til dei som har teikna og kostnadsrekna det nye parkprosjektet som blir lansert som eit alternativ til Solparken i Fosnavåg.