Fallgard får 400.000 kroner til strandrydding: Greier neppe å bruke så mykje

Koronaproblematikken vil truleg føre til at «Fallgard» ikkje kan rydde så mykje som dei har fått pengar til.

FLEIRE TONN: 1600 dugnadstimar har blitt gjennomført til strandrydding i Fallgard sin regi. Her på Skorpa blei det samla inn 3,7 tonn marint søppel i 2018 og 2019.   Foto: Odd Arne Arnesen

Nyhende

For andre gong har Fallgard-prosjektet fått støtte til gjennomføring av det storstilte prosjektet med strandrydding i Herøy. Fyrste tilskotet på 300.000 kroner kom i 2018, og no vil Miljødirektoratet plusse på med 400.000 kroner til.