Høg restskatt for herøyværingar

Herøyværingane må i år betale mykje meir restskatt enn folk flest her i fylket.

Høgt snitt: Et­ter den fø­re­bel­se skat­te­mel­din­ga må dei som får rest­skatt i Her­øy be­ta­le 44 slike lap­par i snitt.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Dei fleste lønstakarar og pensjonistar har i år fått ei heilt ny digital og enklare skattemelding som no er klar.